Det Norske Akademis Ordbok

åpningskurs

åpningskurs 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
handel
 kurs som papirer på børsen blir omsatt til først på dagen
 | jf. åpning og sluttkurs