Det Norske Akademis Ordbok

åpningskapittel

åpningskapittel 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
første, innledende kapittel
 | jf. åpning
SITATER
  • teksten er identisk med åpningkapitlet i det som skulle bli romanen Gymnadenia ni år senere
     (Liv Bliksrud Sigrid Undset 124 1997)
  • Lahore, den byen Kipling så levende beskriver i åpningskapitlene i boken om lille Kim
     (Nils Johan Ringdal Georg Valentin von Munthe af Morgenstiernes forunderlige liv og reiser 285 2008)
  • Bjørneboe velger å gjøre spørsmålet om hvorvidt åpningskapitlet i den norske Grimberg-utgaven rammes av åndsverkloven, til en hovedsak
     (Tore Rem Sin egen herre 412 2009)