Det Norske Akademis Ordbok

åndsart

åndsart 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd ånd
BETYDNING OG BRUK
sjelden
 åndelig egenart
; måte å tenke (og tale) på
SITATER
  • [renessansekunstnernes] aandsart er [slett] karakterisert
     (Nils Kjær Samlede Skrifter IV 177)
  • til Goethes åndsart kunne Rudolf Steiner knytte sin livsoppgave
     (Sandefjords Blad 27.02.1961/5)