1 treff i oppslagsord på realisasjon

Ekspander artikkel
realisasjon
substantiv det å realisere(s), realisering
realisasjon 
substantiv
BØYNINGen; realisasjoner
UTTALE[realisaʃo:´n]
ETYMOLOGI
verbalsubstantiv til realisere, dannet etter latinsk mønster; jf. fransk réalisation
BETYDNING OG BRUK
litterært, nå sjelden, især jus
 det å realisere(s)
; realisering
; virkeliggjørelse
; gjennomførelse
SITATER
 • Blom … vilde ved dommens execution og udlæggets realisation blive totaliter ødelagt
   (Conrad N. Schwach Erindringer af mit Liv indtil Ankomsten til Throndhjem (1992) 232)
 • de hadde skredet til realisation av en plan som skulde gaa saa haardt ut over mig
   (Stein Riverton Ivan den grusomme 29)
handel
 det å realisere(s)
; salg (særlig av aksjer og verdipapirer)
; omsetning (av verdipapirer, eiendom) i penger
EKSEMPEL
 • gevinst ved realisasjon av aksjer
SITATER
 • [ved oppgjør] må man tage noget hænsyn, til en mulig hurtig realisation
   (Bjørnstjerne Bjørnson En fallit 75)
 • han [trakk] op sine komodeskuffer og begyndte der at søge efter en eller anden gjenstand, der kunde omsettes i penge. Han vilde nu gjøre total realisation
   (Rudolf Muus Paa Menneskefangst 444)
2.1 
bortsalg, utsalg, salg (pga. opphør, flytting)
EKSEMPEL
 • realisasjon av varebeholdning
Send kommentar   Det Norske Akademis Store Ordbok