Ekspander artikkel
oktav
substantiv åttende tonetrinn i en diatonisk
oktav 
substantiv
BØYNINGen; oktaver
UTTALE[åkta:´v]
ETYMOLOGI
fra latin octavus 'den åttende', avledet av octo 'åtte'; jf. også oktave
BETYDNING OG BRUK
musikk
 åttende tonetrinn i en diatonisk skala
1.1 
intervall som tilsvarer avstanden fra første til åttende tone
SITATER
 • [tåkeluren] begynner i G og hopper to oktaver ned, helt til G i bassen
   (Kjersti Scheen Kaperøya LBK)
 • hun har et stort register, improviserer plutselig mellom nesten tre oktaver, synger tostrøken A uten å skingre
   (Ketil Bjørnstad Damen i dalen LBK)
 • overført
   
  hun legger stemmeleiet en oktav høyere hver gang hun snakker til meg
   (Sunniva Lye Axelsen Følge meg alle mine dager LBK)
 • overført
   
  «skal du ha sørlandsgardiner i et bondekjøkken?» kom det tørt en oktav høyere enn vanlig
   (Toralv Maurstad For et liv 256)
fekting
 parade hvor hånden dreies med håndflaten ned og kårdespissen senkes (grunnbetydning ‘åttende parade’)
typografi, bokbinderfag, især om eldre forhold
 arkformat, bokformat som fremkommer når et ark er lagt sammen til åtte blader (16 sider)
 | jf. kvart
EKSEMPLER
 • en stor oktav
 • boken er (i) liten oktav
SITATER
 • et halvark stor octav, hvidt fiint papir
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter VI,1 139)
 • formatet [på grammatikkboken] bør være stor oktav
   (Ivar Aasen Reise-Erindringer og Reise-Indberetninger 1842–1847 159)
Send kommentar   Det Norske Akademis Store Ordbok