Ekspander artikkel
keiserord
substantiv en keisers befaling
keiserord 
substantiv
BØYNINGet
ETYMOLOGI
etter tysk Kaiserwort
BETYDNING OG BRUK
en keisers befaling
 | jf. ord
SITATER
  • to keiserord nævnes uden at modstilles – keiser Wilhelms opraab til Europas folk mod faren fra øst for et par aar siden og et snart hundrede aar ældre om den østlige tatar, man finder, naar man skraber russeren
     (Samtiden 1904/127 Andreas M. Hansen)
  • med et keiserord, understøttet av våbenmakt kunde [Karl] bringe republikken tilbake i god gammel ghibellinsk orden
     (Asta Graah Bolander Siena 79)
  • keiserordet til en vismann lød: «Bring orden i mitt rike!»
     (André Bjerke Før teppet går opp 143)
Send kommentar   Det Norske Akademis Store Ordbok