Styre

Styret for NAOB oppnevnes av Det Norske Akademi for Språk og Litteratur for ett år av gangen. Styrets hovedansvar er finansiering, økonomisk drift og samfunnsmessig posisjonering av prosjektet.

Styret består (2015) av følgende medlemmer:

Askedal, Aurstad, Guttu, Hegge, Selberg og Uri er medlemmer av Akademiet.