Ordbokskomité

Overordnet redaksjonelt ansvarlig for Akademiets ordbok er Ordbokskomiteen, som (pr. 2012) har følgende medlemmer:

Ordbokskomiteen drøfter redigeringsprinsipper, godkjenner retningslinjer og følger opp prosjektets faglige arbeid fortløpende.