Modernisering og nytt innhold

Det Norske Akademis Store Ordbok vil by på en rekke fornyelser sammenlignet med Norsk Riksmålsordbok:

Funksjonalitet

 1. Full Internett-funksjonalitet – et moderne digitalt ordboksverk som fullt ut tar i bruk nettets muligheter.
 2. Klikkbare internlenker (hyperlenker).
 3. Brukervennlig (transparent) visning.
 4. Ekspanderbare artikkelledd.
 5. Klikkbare, ekspanderbare innholdsfortegnelser for lengre artikler.
 6. Forum for kontakt mellom brukere og redaksjon.
 7. Systematisk lenking til relevant supplerende materiale på nettet.
 8. Verktøy og redigeringsrammeverk for fortløpende oppdatering og utbygging av innhold etter 2017.

Innhold

 1. Modernisering, forenkling og omredigering av Norsk Riksmålsordboks dype betydningsstrukturer.
 2. Gjennomføring av moderat bokmål som redaksjonsspråk, språklig modernisering av foreldet rettskrivning og syntaks.
 3. Innholdsmessig modernisering: oppdatering så definisjonene blir korrekte ut fra dagens realia.
 4. «Verdivask» – modernisering av det verdisyn som implisitt preger en så gammel ordbok som Norsk Riksmålsordbok, f.eks. kjønnsrollemessig.
 5. Uttale for alle usammensatte ord.
 6. Kortfattede etymologier for rotord.
 7. Tilskudd av sitater fra nyere norsk litteratur.
 8. Markering av de nye ordklassebetegnelsene.
 9. Grafisk fremheving av og fokusering på uttrykk (idiomer).
 10. Utvidelse av det totale ordboksinnholdet med antydningsvis 25.000 oppslagsord og utallige betydninger, med vekt bl.a. på dagliglivets ordforråd, slang, anglisismer, ord fra skolefag, ord fra fagområder og profesjoner ellers, især slike som er gått inn i allmennspråket.