Henstilling til Kulturdepartementet

I april 2013 rettet 37 fremtredende personer fra norsk kultur- og samfunnsliv følgende henstilling til Kulturdepartementet:

Fra 2014 er det bokmålets tur

Henstilling til Kulturdepartementet
Kopi til utvalgte stortingspolitikere

I flere tiår har Norsk Ordbok − prosjektet som gir Norge et storstilt ordboksverk for nynorsk og dialektene − mottatt omfattende finansiering fra staten for å kunne bli ferdig i jubileumsåret 2014. Statens årlige finansiering er for tiden på ca. 30 mill. kr.

Det tilsvarende verket for bokmål/riksmål − Det Norske Akademis Store Ordbok (NAOB) og samarbeidsprosjektet  BRO (Bokmålets og riksmålets ordboksverk) med ILN ved Universitetet i Oslo – har samtidig vært sterkt underfinansiert, med tilskudd fra Kulturdepartementet for tiden på i overkant av 4 mill. kr i året. Det har vært henvist til at det ikke er flere midler tilgjengelig så lenge nynorskprosjektet ikke er fullført. NAOB har nå levert en revidert plan som innebærer publisering så sent som i 2017, ikke i jubileumsåret 2014, slik det var forutsatt i to stortingsmeldinger.

Det er essensielt for norskbrukere og norsk som språk at begge målformene har en stor og dekkende ordbok − også den norskformen som nær 90 % av befolkningen bruker. Vi henstiller på det sterkeste til Kulturdepartementet å gi NAOB de nødvendige tilskudd i de fire kommende år, slik at publisering kan skje i 2017.  Tilskuddene adderer seg over disse fire årene til kr 25,6 mill., dvs. mindre enn det nynorskprosjektet i den senere tid er blitt finansiert med per år.

Vi mener at når det store prosjektet for nynorsk og dialektene er fullført i 2014, må det være bokmålets tur.

April 2013

Ingvar Ambjørnsen
Kjell Askildsen
Kjetil Bang-Hansen
Turid Birkeland
Ketil Bjørnstad
Toril Brekke
Kari Bremnes
Kirsti Strøm Bull
Bentein Baardson
Trond Berg Eriksen
Karin Gundersen
Jostein Gaarder
Erik Fosnes Hansen
Gudmund Hernes
Edvard Hoem
Ellen Horn
Torstein Bugge Høverstad
Roy Jacobsen
Jan Kjærstad
Ingar Sletten Kolloen
Henrik H. Langeland
Lars Roar Langslet
Erlend Loe
Sylfest Lomheim
William Nygaard
Kjell Arild Pollestad
Per Qvale
Åsne Seierstad
Rune Slagstad
Dag Solstad
Thorvald Steen
Henrik Syse
Helene Uri
Finn-Erik Vinje
Kåre Willoch
Vigdis Ystad
Knut Ødegård