Finansiering

NAOB finansieres gjennom tilskudd fra Kulturdepartementet – prosjektets hovedfinansieringskilde – og gjennom sjenerøse bidrag fra et antall private institusjoner og selskaper.