BRO-samarbeidet – Bokmålets og Riksmålets Ordboksverk

Kulturdepartementet har satt seg som mål (i Stortingsmelding nr. 22, 1999–2000, Arkivmeldingen) å sørge for at Norge får nasjonale ordbøker i 2014 for nynorsk og for bokmål/riksmål.

For nynorsk har det lenge vært klart hvem som skulle skape det nasjonale ordboksverket: prosjektet Norsk ordbok / Norsk Ordbok 2014 ved Universitetet i Oslo, som har arbeidet mot dette målet siden tidlig i 1930-årene.

For majoritetens målform bokmål/riksmål har situasjonen vært mindre avklart. Riktignok har Arkivmeldingen vært entydig: "Fire prosjekt som gjeld utgjeving av nasjonale oppslagsverk har tilknyting til bibliotekområdet. Det gjeld Norsk Ordbok, Norsk Riksmålsordbok, Norsk Biografisk Leksikon og Historisk-kritisk Ibsen-utgåve. Målet er at alle desse prosjekta skal vera sluttførte innan 2014."

Planen for bokmål/riksmål har vært å ta utgangspunkt i den allerede eksisterende Norsk Riksmålsordbok. Kulturdepartementet har siden 2000 ytet tilskudd til dette prosjektet.

Også Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo (ILN) har hatt plan om å skape et større ordboksverk for bokmål, ut fra et korpus for nyere bokmål. I Språkmeldingen (Stortingsmelding nr. 35, 2007–2008) oppfordret Kulturdepartementet Akademiet og ILN til å samarbeide om et felles prosjekt, for best å dokumentere hele ordforrådet i bokmåls-/riksmålstradisjonen. De to miljøene inngikk derfor det såkalte BRO-samarbeidet – Bokmålets og Riksmålets Ordbase, konkretisert 17. august 2011 i en samarbeidsavtale, BRO-avtalen. Gjennom BRO-samarbeidet skal Norge på lengre sikt få et stort, mangefasettert ordboksverk der NAOB inngår som en konstituerende del, og der ILNs store Leksikografisk bokmålskorpus (LBK) inntar en sentral plass. Flere utdypende komponenter vil inngå gjennom bidrag fra ILN, f.eks. formverk fra ILNs Norsk ordbank, en systematisk-vitenskapelig kollokasjonsordbok, og konkordanser fra Leksikografisk bokmålskorpus (LBK).

BRO skal tilby publikum et grensesnitt i form av én artikkelrekke (lemmarekke), slik at ordboksverket fremstår som én integrert ordbok for brukerne.