Det Norske Akademis ordbok (NAOB)

To stortingsmeldinger legger opp til at Norge skal få nasjonale ordboksverk for bokmål/riksmål og nynorsk i nær fremtid. Ordboksverket for bokmål/riksmål skapes gjennom det såkalte BRO-samarbeidet og publisering av Det Norske Akademis ordbok (NAOB) på Internett, en modernisering av det gamle storverket Norsk Riksmålsordbok; navnet Det Norske Akademis ordbok ble innført i 2005. Ordboksverket for nynorsk skapes i prosjektet Norsk Ordbok 2014.

Målet for begge målformer har vært publisering i 2014. Slik finansieringssituasjonen ser ut for bokmåls-/riksmålsprosjektet, vil NAOB bli publisert i 2017. Arbeidet pågår for fullt i NAOBs redaksjon, under oppsyn av Det Norske Akademi for Språk og Litteratur og organisert av Kunnskapsforlaget, Norges eneste spesialforlag for ordbøker. Redaksjonen holder til i Kunnskapsforlagets lokaler i Nydalen i Oslo.

NAOBs redaksjonsspråk (språket som brukes i oppslagsord, definisjoner og forklaringer) er offisielt, moderat bokmål, den rettskrivning som hovedtyngden av nordmenn føler seg hjemme i når de uttrykker seg skriftlig i formelle sammenhenger, f.eks. i en jobbsøknad, en eksamensbesvarelse eller en profesjonell tekst. Det dominerende kriteriet ved valg av NAOB-form er faktisk bruk (usus), supplert av hensyn til språklig konsekvens.

NAOB og BRO-samarbeidet har et todelt formål:

NAOBs IT-plattform legger til rette for løpende oppdatering og videreutvikling på ubestemt tid etter første gangs publisering på Internett, i takt med språkets fornyelser. Dersom særskilt finansiering foreligger, vil NAOB også kunne utgis i bokform.