Det Norske Akademis Ordbok

holeværing

holeværing 
substantiv
BØYNINGen; holeværingen, holeværinger
UTTALE[ho:`ləværiŋ]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
sammensatt av stedsnavnet Hole og en avledning av -vær med suffikset -ing
BETYDNING OG BRUK
person som bor i og/eller er fra Hole i Buskerud
SITAT