Det Norske Akademis Ordbok

herregårdsfrue

herregårdsfrue 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
frue, kone av bestyrer av herregård
SITATER
  • [Henrik Ibsen] er i stand til å ta en billedhugger og hans problemer på alvor, liksom han kan ta en prest eller en herregårdsfrue, en fotograf eller en byggmester på alvor – uten å gjøre dem mer eller mindre identisk med seg selv
     (Daniel Haakonsen Henrik Ibsen 257 1981)
  • Katti Anker Møller, den radikale herregårdsfruen som var på parti med fremtiden
     (Liv Bliksrud Sigrid Undset 50 1997)