Det Norske Akademis Ordbok

gifterklæring

gifterklæring 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
mest om eldre forhold
 erklæring som kjøper av giftstoff på apotek må underskrive