Det Norske Akademis Ordbok

gavekirke

gavekirke 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
kirke som er bygget for gaver, især fra private
 | jf. lovekirke og votivkirke