Det Norske Akademis Ordbok

gasjekomité

gasjekomité 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
administrasjon, om eldre forhold
 komité til behandling av gasjespørsmål
 | jf. gasje
EKSEMPEL
  • Stortingets gasjekomité behandlet spørsmålet om diktergasjer
SITAT
  • alle de andre i den forsterkede gasjekomite var imot [forhøynelse av ukelønnen]
     (Vestfold Arbeiderblad 29.07.1913/1)