Det Norske Akademis Ordbok

gammelhøytysk

Likt stavede oppslagsord
gammelhøytysk 
adjektiv
ETYMOLOGI
sammensatt av gammel og høytysk; etter tysk althochdeutsch
BETYDNING OG BRUK
språkvitenskap
 som gjelder høytysk språk i gammel tid (inntil ca. 1050)
 | til forskjell fra middelhøytysk og nyhøytysk
SITAT