Det Norske Akademis Ordbok

fylleskrål

fylleskrål 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd fyll
BETYDNING OG BRUK
skrål fra full(e) person(er)
SITAT
  • fra det andre naboværelset høres høye fylleskrål og sterk banning – på norsk
     (Gunnar Bull Gundersen Vi er så gode så 49 1975)