Det Norske Akademis Ordbok

fullvektighet

fullvektighet 
substantiv
ETYMOLOGI
avledet av fullvektig med suffikset -het
BETYDNING OG BRUK
det å være fullvektig