Det Norske Akademis Ordbok

fullbårenhetstegn

fullbårenhetstegn 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
medisin
 tegn på at et nyfødt barn er fullt utviklet
 | jf. fullbåren