Det Norske Akademis Ordbok

full-lødig

full-lødig 
adjektiv
VARIANTfullødig
BETYDNING OG BRUK
litterært
 fullt, helt lødig
SITATER
  • han skal den kunst forstaa at snu en styver indtil den en dukat fuldlødig bliver
     (Henrik Wergeland Samlede Skrifter III 22)
  • hver eneste figur er et fuldlødig kunstverk
     (Asta Graah Bolander Renæssancens Florens 64 1927)
  • i sin sang gir hun full-lødige uttrykk for alle … nyanser [av sjelelivet]
     (Nationen 1932/243/3/3)