Det Norske Akademis Ordbok

frimurerspråk

frimurerspråk 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
litterært
 hemmelig språk eller uttrykksmåte som bare kan forstås av innviede
 | jf. frimurerorden
SITATER
  • fangemeddelelser som finnes i alle fengsler, skrevet med forkortelser, et slags frimurerspråk forbrytere imellom
     (Arthur Omre Smuglere 125 1935)
  • alle de fremmedord han hadde kunnet oppdrive, … skaper det varme frimurerspråk blant innvidde, mens den gemene hop står og måper
     (Aksel Sandemose Varulven 172 1958)