Det Norske Akademis Ordbok

frørenseri

frørenseri 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
landbruk
 anlegg for frørensing
landbruk
 virksomhet som driver frørensing