Det Norske Akademis Ordbok

førtiendedels

førtiendedels 
adjektiv
BØYNINGubøyelig
ETYMOLOGI
første ledd førtiende, annet ledd genitiv av del
BETYDNING OG BRUK
som utgjør eller tilsvarer en førtiendedel av noe
EKSEMPEL
  • et førtiendedels sekund