Det Norske Akademis Ordbok

førti

førti 
determinativ (kvantor); tradisjonelt: numeral, tallord
UTTALE[fø´rti]Uttale-veiledning
VARIANTERisær substantivisk førr (skjult firti)
ETYMOLOGI
av norrønt fjórir tigir, fjórutigi, grunnbetydning 'fire tiere'; jf. formen førr, tilsvarende dansk form fyrre, forkortet form av fyrretyve, av gammeldansk fyritiughu
BETYDNING OG BRUK
grunntallet 40
; antall av 40
SITATER
 • det er gått 40 – firti – år etter avslutningen av hver enkelt protokoll eller pakke
   (Einar Gerhardsen I medgang og motgang 39 1972)
 • de [kjørte] Cecilia til spedbarnsavdelingen med førti i feber og dobbeltsidig lungebetennelse
   (Karin Lorentzen Det hendte meg et barn 69 1983)
 • snart ble hun førr
   (Liv Køltzow April/November 58 1983)
 • Rick hadde et flott, furet ansikt og så nok ut som førr midt i fjeset
   (Nils Johan Ringdal Lystens død 132 1991)
substantivert
EKSEMPEL
 • ha passert de førti
   | være over førti år
SITAT
 • han ser … ut som om han ikke skulle være en dag over de førr
   (Glåmdalen 1970/202/12/2)
   | en dag eldre enn førti år