Det Norske Akademis Ordbok

førkrigs-

førkrigs- 
sammensetningsledd
ETYMOLOGI
annet ledd genitiv av krig
BETYDNING OG BRUK
brukt om ting og forhold som er karakteristiske for tiden før en krig (særlig før første eller annen verdenskrig
som adjektiv, sjelden
 karakteristisk for tiden før en krig (særlig før første eller annen verdenskrig)
SITAT
  • faren min hadde fått overta en kaputt førkrigs Bedford
     (Karin Sveen Klassereise 192 2000)
     | produsert før annen verdenskrig