Det Norske Akademis Ordbok

føringslass

føringslass 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
nå sjelden, dialektalt
 varelass
 | jf. føring
SITAT
  • fra et føringslæs i Bærum [ble det] bortstjaalet en stor sæk med mange forskjellige varer i
     (H. Meltzer Politinotitser (1874) 45)