Det Norske Akademis Ordbok

følemåte

følemåte 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
litterært
 måte å føle på
 | jf. tenkemåte
SITATER
 • forskjellen er for stor. I tænkesæt, i følemaate
   (Kristian Elster d.y. Av Skyggernes Slegt 131 1919)
 • han tilhørte et slektled, hvis følemaate var hende ufattelig
   (Nini Roll Anker Huset i Søgaten 174 1923)
 • Henri de Régnier … er den, i hvem det ældre tidehvervs tankesæt og følemaate … lever sterkest
   (Lorentz Eckhoff Paul Verlaine og symbolismen 140 1923)
 • den egentlige franske følemåte i kunsten
   (Amalie Christie Mennesket og musikken 201 1948)
 • kritikeren [kan] skrive den anmeldelsen han skrev i fjor. Slik resirkuleres gamle skrivemåter, tenkemåter og følemåter
   (Aftenposten 21.02.2010/del 2/15)