Det Norske Akademis Ordbok

fødselskohort

fødselskohort 
substantiv
ETYMOLOGI
sammensatt av fødsel og kohort
BETYDNING OG BRUK
samfunnsgeografi, statistikk
 gruppe av personer født i et gitt år
SITATER
  • på 2000-tallet valgte [forskeren] å kartlegge fruktbarhetsmønsteret til norske menn, gjennom å se på fødselskohorter for menn mellom 1940 til 1960
     (Morgenbladet 17.02.2012/16)
  • overgangen fra syvårig til niårig obligatorisk skolegang … har ikke hatt noen innvirkning på andel uførepensjonsmottakere blant de berørte fødselskohortene
     (Smaalenenes Avis 25.06.2013/5)