Det Norske Akademis Ordbok

anelsesløshet

anelsesløshet 
substantiv
ETYMOLOGI
avledet av anelsesløs med suffikset -het
BETYDNING OG BRUK
det å være anelsesløs
 | jf. uvitenhet
SITATER
  • ungdommelig overmot og anelsesløshet
     (Jens Bjørneboe Drømmen og hjulet 39 1964)
  • protest mot byråkrati og offentlig anelsesløshet
     (Ebba Haslund Født til klovn 8 1977)
  • middelalderens utbredte anelsesløhet når det gjelder skillet mellom mytologi og naturvitenskap
     (Trond Berg Eriksen Reisen gjennom helvete (2000) 193)