Det Norske Akademis Ordbok

-øse

-øse 
suffiks
BØYNINGen; -øsen, -øser
UTTALE[-ø:`sə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
via tysk -öse, fra gammelfransk -euse; femininum av -eur; se -ør
BETYDNING OG BRUK
nå sjelden, danner substantiver
 kvinne med en bestemt stilling, et bestemt yrke
EKSEMPEL
  • massøse, sminkøse, suffløse
nå sjelden, danner substantiver
 kvinne med en bestemt rolle, funksjon eller egenskap
EKSEMPEL
  • fransøse, millionøse