Det Norske Akademis Ordbok

øyeste

øyeste 
adjektiv
BØYNINGubøyelig
UTTALE[øi`əstə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
til øye- i øyeblikk; dannet etter mønster av superlativ av adjektiv; jf. dansk øjeste blik, øjesteblik
BETYDNING OG BRUK
UTTRYKK
på øyeste blikket
dialektalt, muntlig
 på øyeblikket
; øyeblikkelig
  • nå kommer jeg paa øieste blikket
     (Vilhelm Krag Baldevin 113 1925)
  • vil du pumpe på øieste blikket
     (Gabriel Scott Fant 110 1928)