Det Norske Akademis Ordbok

øyerim

øyerim 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
metrikk
 rim mellom ord som bare rimer i skriftlig form, ikke når det blir uttalt (f.eks. ser – er)