Det Norske Akademis Ordbok

øyeblikksfotografi

øyeblikksfotografi 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
fotografi tatt raskt, i et tilfeldig øyeblikk
 | jf. øyeblikksbilde
SITATER
 • mørke øiebliksfotografier av Leon og hende selv og manden, tat paa utflukter og ved markedstester i smaastedene langs Seinen
   (Sigrid Undset Samlede romaner og fortællinger fra nutiden V,2 185)
 • overført
   
  nogle flygtige antydninger til et øjebliksfotografi af Verdi, seet med et nordisk kunstnerøje
   (Edvard Grieg Artikler og taler 185)
   | artikkel om den nylig avdøde komponisten Giuseppe Verdi