Det Norske Akademis Ordbok

øyeavstand

øyeavstand 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
anatomi
 avstand mellom øynene hos et individ
optikk
 avstand mellom øye og okular når man sikter inn i kikkert e.l.