Det Norske Akademis Ordbok

øvelsestime

øvelsestime 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
time da man får eller gir øvelse, opplæring i noe (f.eks. i musikk, idrett) eller utfører elevøvelse i real- eller naturfag