Det Norske Akademis Ordbok

øvelsesskyte

øvelsesskyte 
verb
ETYMOLOGI
trolig tilbakedannelse til øvelsesskyting
BETYDNING OG BRUK
sjelden
 drive øvelsesskyting
SITAT