Det Norske Akademis Ordbok

austrøn

austrøn 
adjektiv
BØYNINGøstrønt
UTTALE[æu`strøn]Uttale-veiledning
VARIANTøstrøn
ETYMOLOGI
etter norrønt austrǿnn, avledet av austr; se øst (adverb); med suffikset -rǿnn, med betydningen 'som kommer fra eller er kjennetegnet ved (det som forleddet nevner)', av germansk *-ōnja- (jf. engelsk -ern); jf. aldren, norrøn, utrøn, vestrøn
BETYDNING OG BRUK
arkaiserende, om forhold i norrøn tid
 som kommer, stammer østfra
 | til forskjell fra vestrøn