Det Norske Akademis Ordbok

østersjømakt

østersjømakt 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd til stedsnavnet Østersjøen; annet ledd makt
BETYDNING OG BRUK
et(hvert) av de land som grenser til Østersjøen (særlig med tanke på politisk stilling)
SITATER
  • [avtalen] tiltredes av alle nordsjømaktene og av østersjømaktene
     (Norges Handels- og Sjøfartstidende 1936/177/3/2)
  • for en liten østersjømakt som Sverige var seieren ved Breitenfeld [i 1631] et eventyr som knapt kunne gjentas
     (Karsten Alnæs Historien om Europa 2 LBK 2004)