Det Norske Akademis Ordbok

østersjøisk

østersjøisk 
adjektiv
BØYNINGøstersjøisk
UTTALE[ø`stərʃø-isk]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av stedsnavnet Østersjøen med suffikset -isk
BETYDNING OG BRUK
som gjelder, er typisk for Østersjøen
SITATER
  • de østersjøiske fylker
     (Henrik Wergeland Samlede Skrifter III,1 186)
     | om polske provinser
  • [hans finske og latviske slektsbakgrunn] ga ham en bredere og mer østersjøisk oppfatning av Norden enn den vestlig orienterte
     (Jan E. Hansen De døde 103 1996)