Det Norske Akademis Ordbok

åtselfugl

åtselfugl 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
fellesbetegnelse for fugler som lever av åtsler, f.eks. gribb, kondor, kråkefugler
SITATER
  • Mukazzem hadde påkalt alt som het åtselfugler øst for Asakrem da han halshugget gjetene til Nerval
     (Axel Jensen Ikaros 194 1957)
  • overført
     
    hans navn og rygte laa stængt for aatselfuglene
     (Sigrid Undset Olav Audunssøn og hans børn II 329 1927)