Det Norske Akademis Ordbok

åstedsundersøkelse

åstedsundersøkelse 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
undersøkelse av åsted
; åstedsgransking
SITATER
  • omfattende åstedsundersøkelse
     (Drammens Tidende 1967/90/8/6)
  • etterforskerne fra svensk Kripos ankom for å gjøre sine åstedsundersøkelser i titiden den samme morgenen
     (Espen Haavardsholm Ikke søkt av sol 32 1994)