Det Norske Akademis Ordbok

årslag

årslag 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
geologi, glasiologi
 et(hvert) av de tydelig avgrensede lag (f.eks. av snø) eller avleiringer i sediment som er dannet i løpet av en årlig periode
 | jf. varv
SITATER
  • årslag i snetilførselen
     (Den Norske Turistforenings årbok 1936/12)
  • med tiden beveger et årslag med snø seg stadig dypere ned i isen etter hvert som det faller mer snø på toppen
     (Øyvind Paasche og Erik Kolstad Hva er klima (2022) 90)