Det Norske Akademis Ordbok

årsklasse

årsklasse 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd klasse
BETYDNING OG BRUK
militærvesen, mest om tidligere forhold
 gruppe av vernepliktige utskrevne samme år
EKSEMPEL
 • årsklassen 1999
SITATER
 • den store massen av de etter årsklasser mobiliserte troppene
   (Per Imerslund Videre i passgang 197 1944)
 • Hitler … holdt mønstring over de nymobiliserte eldre årsklassene i «Folkestormen»
   (Finn Bø Forbuden frukt 181 1945)
 • [hærens avdelinger hadde] regimentsamlinger på en måned med fire årsklasser
   (Sverre Steen (hovedredaktør) Norges krig 1940–1945 I 98 1947)
 • fem årsklasser skulle nå mobiliseres, planla [justisminister i Quislings regjering Sverre] Riisnæs, i alt 75 000 mann
   (Nils Johan Ringdal Gal mann til rett tid (1991) 120)
personer født i samme år
; generasjon
SITATER
 • de yngre årsklasser var derfor også tallrikt representert
   (Nationen 1938/18/10/2)
   | ved konserten
 • «spyttekulturen» var en seiglivet uskikk som forplantet seg nedover i årsklassene
   (Ørnulf Hodne Folkeskolen i folkeminnet LBK 2010)