Det Norske Akademis Ordbok

årsbruk

årsbruk 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd bruk
BETYDNING OG BRUK
drift av jord året rundt
SITAT
  • denne seteren er i vår tid støl for Grøndalen gård. Årsbruk er ikke kjent her
     (A.W. Brøgger Det norske folk i oldtiden 162 1925)