Det Norske Akademis Ordbok

åreknutepunkt

åreknutepunkt 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd til åreknute; annet ledd knutepunkt
BETYDNING OG BRUK
muntlig
 bebyggelse i nærheten av et knutepunkt for kollektivtrafikk, hvor boligprisene er presset og især eldre bor
SITATER
  • arkitekt Gaute Brochmann mener fortetting langs T-banenettet i hovedstaden fører til eldregettoer, og han har tatt i bruk ordet «åreknutepunkt» for å beskrive fenomenet han er meget skeptisk til
     (Hus & Bolig 27.08.2013/19)
  • [talsmannen] var kritisk til [kommunens] nye sentrumsnære byggeprosjekter. – Alt som handler om tilrettelegging for møteplasser til barn og unge forsvinner i de vedtatte planene … Konsekvensen blir at kun folk over 50 år flytter til sentrum. Da blir det ikke nye knutepunkter, men «åreknutepunkter»
     (Byavisa Drammen 28.05.2014/2)