Det Norske Akademis Ordbok

åpenmunnet

åpenmunnet 
adjektiv
BØYNINGåpenmunnede
ETYMOLOGI
annet ledd avledet av munn
BETYDNING OG BRUK
som har munnen åpen
; måpende
SITATER
 • [de to unge guttene] fulgte aapenmundet mændenes lærde samtale
   (Sigrid Undset Korset 179 1922)
 • Gaute stirret paa moren, aapenmundet
   (Sigrid Undset Korset 446 1922)
overført
 som ikke kan holde på noe som burde være uomtalt eller hemmelig
; overdrevent fritt-talende
SITATER
 • med den som er åpenmunnet, skal du ikke ha noget å gjøre
   (Ordsp 20,19; 2011: hold deg borte fra den som er løsmunnet)
 • du har været åbenmundet nok til at omtale dette kildne anliggende for uvedkommende
   (Henrik Ibsen En folkefiende 75 1882)
 • Kristin merket snart at han [Haftor] var saare aapenmundet
   (Sigrid Undset Husfrue 154 1921)
 • hun var en meget aapenmundet ung dame
   (Øvre Richter Frich Slangeblomsten fra Magdala 40 1927)
 • han talte aapenmundet om sine lurerier
   (Knut Hamsun Landstrykere I 282 1927)
 • jeg for min part [var] åpenmunnet nok. Jeg var svært bråkjekk
   (Nils Collett Vogt Fra gutt til mann 135 1932)