Det Norske Akademis Ordbok

åpenbaringstro

åpenbaringstro 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
religion, teologi
 (den) tro at religionens grunnsetninger bygger på guddommelig åpenbaring
SITATER
 • ut fra jødisk åpenbaringstro søkte man å skape en religionsfilosofisk totalanskuelse av hellenistisk karakter
   (Paulus Svendsen Gullalderdrøm og utviklingstro 73 1940)
 • kirkens åpenbaringstro
   (Trond Berg Eriksen Undringens labyrinter 153 1994)
 • år 1821 utkom Lord Byrons knytteneveslag mot kirke og kristen åpenbaringstro med diktverket Kain
   (Egil A. Wyller Ibsens «Keiser og Galilæer» 198 1999)
 • mye åpenbaringstro bygger på en forestilling om at livet her i verden bare er en transitthavn på veien til en himmelsk endestasjon
   (Jostein Gaarder Slottet i Pyreneene LBK 2008)